Skitrekket

Da har frosten begynt å komme, og før vi veit ordet av det, så vil folk stå i skitrekket. Forrige sesong var en «prøve-ordning», og vi ser for oss at denne sesongen også blir det. Til tross for det, så løper det litt utgifter på trekket som må dekkes av brukerne.

Oppdatert 12.1016

For å håndtere disse utgiftene vil vi denne sesongen gjøre et forsøk med en frivillig «kronerulling».  De som har anledning til det  og føler at de vil ha nytte av trekket bes derfor om å sette inn anslagsvis kr 500 på konto: 3201.16.66670.

Siden dette er veldig frivillig, så er det selvsagt opp til den enkelte om man vil sette inn et lavere (eller høyere) beløp.

Denne kontoen er opprettet kun for drift av trekket. Under kjøring av trekket vil det ikke bli foretatt noen kontroll av hvem som har betalt inn på kontoen eller ikke. Alle er velkommen til å bruke trekket uansett.

Etter sesongen vil skigruppa foreta en evaluering av økonomien og formalisere bruken av trekket dersom det viser seg å være nødvendig.

Med dette ønsker vi alle en riktig god frostperiode med derpå følgende optimale snømengder.

Vennlig hilsen Skigruppa