Vannprøve oktober 2018

Vannprøve oktober 2018

Du finner resultat av vannprøver tatt i slutten av oktober, bortsett fra Kimtall som er over grensenverdien på 100 cfu/ml på enkelte pumpehus så ser det bra ut. Dette kan skyldes at prøven som ble tatt har blitt forurenset under selve testen. Følger med hvordan det ser ut neste gang. Egil sjekker med Mattilsynet vedrørende hvilke og antall prøver som skal tas etter de nye forskriftene.