Invitasjon til samlingsstund på påskeaften . Invitasjonen er kun retningsgivende, og dersom det er andre ønsker for aktiviteter så lar det seg sikkert gjøre. Merk at aktivitetene rundt trekket er avhengig av snø. På Skjærtorsdag var det prøvekjøring av trekket, en startet ved den første kulen pga av lite snø i bakken og det fungerte greit, kjekt å se at så mange møtte opp.
Men frykt ikke, uansett vil det bli en eller annen form for sosialisering på påskeaften.

Oppdatert 25 Mars 2016

Påskeaften i Lindåsen

Full fart ved skitrekket fra klokka 14

Ta med mat, drikke, ski, akebrett, fjollete klær og andre livsnødvendigheter

Aktiviter: Sosialisering

  • Storslalom, småslalom og mellomslalom
  • Hopprenn for de som tør
  • Søk etter påskeharens etterlatenskaper, ekskrementer, gjenfødelsessymboler.
  • Skisnøballkasting
  • Aking

Premiering: Til alle som deltar, men ekstra for absurde kostymer og spektakulære fall

Sportslig hilsen fra
Skigruppa