Nyttårsbrev fra Grunneier 2015

jan 3, 2016

Hei alle sammen !

Vel overstått julefeiring – og godt nyttår! Hyggelig å se at det både jule og nyttårshelga var lys i mange hytter i Lindåsen. Det er tid for å oppsummere fjoråret (2015) og se fremover mot et nytt år..

Vi vil takke dere alle for innsatsen som er lagt ned for å utvikle hyttefeltet, både for de som allerede har hytte i Lindåsen og fremtidige eiere. Vi opplever en positiv stemning i feltet, og dugnadsinnsatsen har vært imponerende i året som ligger bak oss.

Vi ønsker å rette en spesiell takk til jobben som styret i velforeningen gjør for hyttefeltet. Takk for godt samarbeid og ikke minst positivitet og ei god tone.

SKITREKKET er i all hovedsak ferdig bygd. Konsesjonen fra Fylkesmannen kom like før jul, og planen er at Taubanetilsynet skal komme på befaring i slutten av januar, for endelig godkjenning av skitauet. Da vil vi også ta nødvendig eksamen for å kunne drifte anlegget. Mange har bidratt til å få dette prosjektet i havn, spesielt vil vi nevne Henrik og Geir Magne, som tok ansvar for å få prosjektet ferdig.

SKILØYPA er nå klar til bruk. De siste rørene ble lagt på plass for få dager siden, og nå kan snøen bare komme…

HOVEDVEIEN opp til feltet har klart seg veldig bra i høst, til tross for mye nedbør. Den nye anleggsveien opp til toppen av feltet fikk noe skader, og må gruses opp når snøen forsvinner. Brukere av denne veien må være med å koste dette (når den tid kommer), noe vi kommer tilbake til etterhvert.

Når det gjelder diskusjonen om å innlemme veien/parkering i nyfeltet til hovedvei i forhold til brøyting, er dette en helt naturlig utvikling av hyttefeltet. Det har blitt 10 nye hytter å fordele fellesutgiftene på og parkeringsplassen (P4) gir også en lettere adkomst for hytteeiere i østre del av gamlefeltet. Grunneier håper med dette at vi kan avslutte denne diskusjonen, og at den omtalte veien er å regne som hovedvei fra 1.1.2016.

Det er i 2015 investert mer en 500.000,- i fellesledninger til vann/kloakk. Flere av de gamle hyttene har koblet seg til, og det er boret ny brønn til pumpehus 4. I tillegg er det satt opp to større trykktanker i dette pumpehuset, for å få et tilfredstillende trykk til de øverste hyttene.
Det er registrert en jordfeil på vannledningen som går fra pumpehus 1 og opp til tomt 64, og det jobbes med å utbedre denne.

Det er bygget/bygges tre nye hytter i feltet i 2015, hvorav en er ferdigstilt. Vi håper de nye hytte-eierne vil trives i Lindåsen.

Til sist litt om LINJETRASE -saken, som har vært et mareritt for oss, og har hemmet oss i profilering/salg av nye tomter siden i mars. Etter klager på NVE og kommunens vedaket om å avvise alternativ 5.3, ligger nå saken til endelig behandling hos OED. Det forventes et endelig vedtak i løpet av januar 2016, og denne avgjørelsen vil ha stor betydning for grunneieres videre satsing på Lindeåsen hyttefelt.
Vi håper saken går i vårt favør, og at vi sammen skal få utvikle Lindeland Naturpark, inkludert hyttefeltet – til å bli et godt sted å være også de neste årene.

Mvh. Karin Tove og Egil