Kontaktpersoner

Her finner du relevante kontaktpersoner innkludert de forskjellige «lag» som er opprettet og som har ansvaret for spesifikke oppgaver i Velforeningen.

Oppdatert 10 april 2016

Mail adresse er opprettet for Velforeningen : post@lindaasen.no , mail til denne blir videresendt til Geir Magne Håland

Veivedlikehold/Brøyting

Kai Inge Holte Seim 901 13 306 Leder
Egil Netland 971 89 845
Odd Bøe 957 27 786
Odd Erik Rosseland 905 14 042
Brynjulf Lomeland 902 02 375

Vannforsyning/Rensestasjon/Ledningsnett

Egil Netland 971 89 845 Leder
Geir M. Håland 458 54 699
Morten Amundsen 994 49 397
Henrik Røsvik 930 40 581

Skitrekk/Skiløype

Øystein Eikeli 915 47 631 Leder
Henrik Røsvik 930 40 581
Roy Vigdel 934 99 671
Egil Netland 971 89 845
Eric Tan 404 69 306
Geir Dueland 984 29 933

Tilsyn med Pumpehus

Geir Thoresen 911 81 175 Pumpehus 1
Kaare Finbak 954 33 147 Pumpehus 2
Geir M. Håland 458 54 699 Pumpehus 3
Olav Østerhus 486 02 440 Pumpehus 4

Kontaktpersoner

Egil Netland /Karin Tove Netland 971 89 845 Grunneier
Egil Netland 971 89 845 Vann/Pumpehus/Brøyting
Espen Netland 977 78 668 Snøscooter/Håndverkertjenester
(Hvis ikke tilgjengelig kontakt Egil)
Ole Terje Josdal 905 89 393 Entrepenør tjenester