Kalk knuser

Kalk knuser er nå montert i Pumpehus 1

Magneto kalkoppløser er nå installert i Pumpehus 1. Det anbefales alle som får vann fra Pumpehus 1 å foreta en 2 minutters gjennomspyling av eget røropplegg ved å åpne alle kraner i ca 2 minutter ukentlig i 2 månedrer.

 

ADVARSEL.

Dersom alle gjør dette samtidig vil vi tømme borebrønnen for vann.

Det er sendt ut mail til de det gjelder om nårtid de kan foreta gjennomspyling

Geir Thoresen kommer  til å foreta en del tester på sitt anlegg fremover, og sender ut rapport så snart det er noe å rapportere.

Oppdatert 12.04.2017