Høstdugnad 2016

Klare tegn på høst nå, og begynner vel å miste troen på at sommeren kommer. Derfor kaller vi like godt inn til dugnad for de som har mulighet til å stille.

Oppdater 05.09.16

15/10 klokka 10:00 på hovedparkeringsplassen.

Aktivitetslista er som følger:

  • Gå over og sikre at vei er klar for vinteren
  • Rydde skiløypa
  • Sette opp gapahuk i enden av løypa
  • Gjenstående malearbeid på pumpehus 4
  • Rydde bjerkekratt for om mulig å øke blåbærproduksjonen i 2017
  • Vedlikehold på skitrekk
  • Drikke kaffe, spise kake og ha det hyggelig. Fint om noe kan lage litt kake og koke litt kaffe.

Lista vil bli justert i forhold til oppmøte og interesse, med unntak av siste punkt som forblir fast..

Velkommen med eller uten kake og motorsag.

På vegne av styret,

Øystein