Årsmøte 2016

okt 29, 2014

Velkommen til årsmøte i Lindåsen velforening. Tidspunktet er som tidligere varslet 9/3 klokka 18.00 på Hanahuset på Hanafjellet.

Oppdatert 21 februar

 

Forslag til agenda er som følger:
 
 1. Presentasjon av de tilstede og eventuelle nye hytte eiere.
 2. Aktiviteter i styret det siste året
 3. Styrets prioriteringer i 2015
 4. Regnskap 2015
 5. Budsjett 2016
 6. Prioriteringer i 2016
 7. Ny bom ved hovedvei
 8. Orientering om skiløypa og alpin bakken ved alpingruppa ved Øystein
  1. Orientering om retningslinjene for bruk av bakken og løypa. Se egen mail fra Øystein som kommer før årsmøtet.
 9. Orientering fra grunneier
  1. Trase for ny kraftlinje
  2. Lindåsen generelt
  3. Nytt skriv «Orientering om rettighetsforhold». Se egen mail fra grunneier før årsmøtet.
 10. Valg av nytt styre
 11. Diverse 
  1. Vannprøver
  2. Sosiale sammenkomster
  3. Dugnad
 12. Eventuelt
 
Kom gjerne med forslag til andre saker som dere ønsker opp på årsmøtet.
Vel møtt.
 
For styret
Tor Rasmus